Triage

Wanneer u onze praktijk belt of bezoekt zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact en stelt zij u aanvullende vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Dit heet triage.

Uiteraard doen de assistentes alles in overleg met uw huisarts. Triage zorgt er voor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener.

Er zijn verschillende opties.

De assistente zal:

  • direct overleggen met de huisarts indien er sprake is van een levensbedreigende situatie.
  • een afspraak maken voor het spreekuur bij de huisarts, de praktijkondersteuner of het assistente-spreekuur
  • een afspraak maken voor een huisbezoek
  • vragen aan de huisarts om u terug te bellen
  • u een advies geven waarbij dit advies wordt nabesproken met de huisarts
  • uw vraag voorleggen aan de huisarts

Mocht u meerdere punten willen bespreken dan zal de assistente, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een dubbele afspraak voor u maken.

Om zoveel mogelijk patiënten de gelegenheid te geven de huisarts te bezoeken is het aantal dubbele afspraken per dag beperkt. Immers hoe meer dubbele afspraken per dag des te minder patiënten die dag bij de huisarts terecht kunnen. Soms kan het niet anders dan dat u vaker terug moet komen.