Praktijkinformatie

Vanuit huisartsenpraktijk Medius, in de wijk Malburgen in Arnhem, bieden we reguliere huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten uit onze buurt.

Door onze opzet is het mogelijk om de tijd voor u te nemen, persoonlijke zorg te leveren en een goed overzicht te houden. Verder hechten we veel belang aan het leveren van kwaliteit, service en goede bereikbaarheid.

Ons doel is het leveren van goede huisartsgeneeskundige zorg volgens de hoogste kwaliteitsstandaard. Deze zorg bieden wij als team van huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes in samenspraak met u als patiënt.

Samenwerking

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg waardoor er meer taken voor de huisarts bijkomen. De zorg is continu in verandering en verder verblijven patiënten met verschillende problemen langer thuis en hebben patiënten door  meerdere aandoeningen steeds bredere en complexere zorg nodig.

Als huisartsen kunnen we de zorg voor patiënten niet allemaal persoonlijk blijven verlenen en werken daarom samen met andere hulpverleners, deels op de praktijk maar ook met hulpverleners in het ziekenhuis en in de wijk.  Hiernaast hebben de praktijkondersteuners (POH) een belangrijke rol in de begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen. De huisarts heeft in dit geheel een taak om vanuit zijn deskundigheid huisartsgeneeskundige zorg te leveren aan de patiënt. Hiernaast zal de huisarts de zorg rond de patiënt waar dit kan en gewenst is coördineren en zal mede zorgen voor een goede afstemming van de zorg met andere betrokken hulpverleners.

Opleiding

Wij leveren als opleidingspraktijk graag een bijdrage aan goede toekomstige zorg.

Organisatie

Ondanks de te verwachten groei van betrokken hulpverleners willen we er naar streven om de zorg te blijven leveren met een klein vertrouwd team. We zijn van mening dat door het werken met een klein team de binding en de vertrouwensrelatie met de huisarts wordt versterkt en dat het op deze manier goed mogelijk is om zorg op maat te bieden. Zeker tijdens complexe fasen van het ziekteproces streven we naar zo veel mogelijk persoonlijke begeleiding.

Preventie

Op het gebied van preventie zullen we ons steeds meer gaan richten op voorkomen van gezondheidsproblemen door vroegtijdig patiënten te wijzen op mogelijke risico’s.

Kwaliteit

We vinden een goed kwaliteitsbeleid een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg. We meten continu de geleverde zorg via patiënten, meetinstrumenten met andere huisartsen en in samenwerking met de ziekenhuizen in onze regio.

Onderzoek en Innovaties

Als praktijk vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij onderzoek naar nieuwe zorginnovaties, vooral op het gebied van e-health. Als praktijk blijven we daarom ook regelmatig meedoen aan een pilot of wetenschappelijk onderzoek om voorloper te blijven op dit gebied.