Onze huisregels

Om ons werk goed te kunnen doen zijn er huisregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onze regels.

Huisregels

Huisartsenpraktijk Medius wil voor iedereen goede zorg bieden in een veilige omgeving. Die veiligheid moeten wij ook bieden aan onszelf en ons personeel. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld over hoe wij omgaan met agressie en geweld.

Respect

Wij gaan respectvol om met onze patiënten en  wij verwachten dat onze patiënten ook respectvol zijn naar ons.

Ongewenst gedrag

Agressie, seksuele intimidatie en discriminatie zijn ongewenst gedrag. Lichamelijk, geestelijk en verbaal geweld zoals uitschelden, bedreigen, vernederen, pesten, slaan, schoppen en het kapot maken van eigendommen worden niet geaccepteerd.

Maatregelen

Bij het niet naleven van deze gedragscode nemen wij maatregelen. Afhankelijk van de ernst van het gedrag worden er nadere afspraken gemaakt, maar het kan er ook toe leiden dat wij onze hulp- en dienstverlening stoppen, en u de toegang tot onze praktijk ontzeggen.

  • Een patiënt wordt altijd aangesproken als zijn/haar gedrag niet acceptabel is. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.
  • Er wordt altijd een notitie in het dossier gemaakt.
  • Een patiënt die zich verbaal agressief gedraagt, krijgt een waarschuwing.
  • Bij herhaaldelijke verbale agressie, waarbij de patiënt zowel mondeling als schriftelijk hierop aangesproken is, maar zijn/haar gedrag niet verbetert, kan de huisarts de behandelrelatie beëindigen.
  • Bij fysieke agressie kan de huisarts de behandelrelatie opzeggen zonder dat hier een waarschuwing aan vooraf is gegaan.
  • Bij ernstige verbale en alle vormen van fysieke agressie en bedreiging wordt aangifte gedaan bij de politie.