Inschrijven

Nieuwe patiënten uit de wijk Malburgen kunnen zich aanmelden. Uw aanmelding is in eerste instantie onder voorbehoud. De ingevulde papieren zult u aan de balie bij de assistente moeten inleveren. Na bevestiging door ons geeft u aan uw vorige huisarts door dat u een nieuwe huisarts heeft.

U geeft toestemming zodat het medische dossier verzonden mag worden. Bij de meeste huisartsenpraktijken verloopt dit digitaal.

Heeft u al een huisarts in Arnhem-Zuid (Malburgen), neem dan eerst contact op met de praktijk over de procedure van inschrijving.

Controle Identiteit

Wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren voordat wij u inschrijven in onze praktijk. Wij checken daarom altijd vooraf of uw legitimatiegegevens kloppen.
Wilt u uw paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning meenemen als u uw inschrijfgegevens bij ons inlevert zodat wij de wettelijke controle kunnen uitvoeren?

Verzekeringsgegevens

Wij controleren uw verzekeringsgegevens. Wilt u uw verzekeringsgegevens zoals zorgpas, verzekeringspapieren of verzekeringsgegevens in uw verzekeringsapp meenemen?

Inschrijven

Indien u zich wilt inschrijven als patiënt verzoeken wij u de drie formulieren uit te printen en VOLLEDIG in te vullen. U kunt de formulieren ook ophalen bij de receptie van de huisartsenpraktijk.

Wij verzoeken u alle 3 onderstaande formulieren ingevuld mee te brengen, deze kunt u persoonlijk afgeven aan de balie. Hiernaast vragen we u het identiteitsbewijs van alle personen die ingeschreven willen worden mee te nemen om deze te laten zien.

Waarom een uitgebreide medische vragenlijst bij de inschrijving?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen we u een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere medische beslisvorming en geeft daarmee een goed beeld van uw gezondheid.

Wilt u na de inschrijving de naam van uw nieuwe huisarts doorgeven aan het ziekenhuis of eventuele andere zorgverleners waar u onder behandeling bent? Dit zorgt ervoor dat uw medische informatie op een juiste manier bij uw nieuwe huisarts terecht komt.

Machtiging opvragen medische gegevens van vorige huisarts

Inschrijfformulier Huisartsenpraktijk Medius

Medische vragenlijst bij de Inschrijving

Vergeet niet het identiteitsbewijs mee te nemen van alle personen die zich willen inschrijven.