Inschrijven

Nieuwe patiënten kunnen zich aanmelden. Uw aanmelding is in eerste instantie onder voorbehoud. Na bevestiging door ons geeft u aan uw vorige huisarts door dat u een nieuwe huisarts heeft. 

U geeft toestemming zodat het medische dossier verzonden mag worden. Bij de meeste huisartsenpraktijken verloopt dit digitaal.

Heeft u al een huisarts in Arnhem-Zuid (Malburgen), neem dan eerst contact op met de praktijk over de procedure van inschrijving.

Controle Identiteit

Wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren voordat wij u inschrijven in onze praktijk. Wij checken daarom altijd vooraf of uw legitimatiegegevens kloppen.
Wilt u uw paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning meenemen als u uw inschrijfgegevens bij ons inlevert zodat wij de wettelijke controle kunnen uitvoeren?

Verzekeringsgegevens

Wij controleren ook uw verzekeringsgegevens. Wilt u uw zorgpas meenemen?

Inschrijven

Indien u zich wilt inschrijven als patiënt verzoeken wij u de drie formulieren uit te printen en VOLLEDIG in te vullen. U kunt de formulieren ook ophalen bij de receptie van de huisartsenpraktijk.

Wij verzoeken u de 3 onderstaande formulieren ingevuld en het liefst persoonlijk af te geven aan de balie.

Als u meerdere personen wilt inschrijven, neem dan van alle personen een geldig legitimatiebewijs en zorgpas mee (of kopie maken)

Waarom een uitgebreide medische vragenlijst bij de inschrijving?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij u een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere medische beslisvorming en geeft daarmee een goed beeld van uw gezondheid.

Wilt u na de inschrijving de naam van uw nieuwe huisarts doorgeven aan het ziekenhuis of eventuele andere zorgverleners waar u onder behandeling bent? Dit zorgt ervoor dat uw medische informatie op een juiste manier bij uw nieuwe huisarts terecht komt.

Machtiging opvragen medische gegevens vorige huisarts

Inschrijfformulier

Medische vragenlijst