Medische verklaringen

Sommige instanties (bijvoorbeeld het wijkteam, woningbouwverenigingen, scholen, sportclubs, annuleringsverzekeringen en bijvoorbeeld het UWV) vragen bij een ziekmelding of problemen in het functioneren een verklaring van de huisarts ter bevestiging.

Dit soort verklaringen mogen niet door uw huisarts worden afgegeven, ongeacht wat bepaalde instanties beweren. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt door artsenorganisaties dat huisartsen deze verklaringen niet zullen schrijven.

In Nederland is er scheiding van beoordeling en behandeling. Uw eigen huisarts kan geen onafhankelijk oordeel geven, hij/zij moet immers altijd de zijde van de patiënt kiezen. Daarom mag van uw eigen huisarts geen verklaring gevraagd worden die kan leiden tot voordeel of nadeel voor de patiënt. Als er persé een medisch oordeel moet komen, dan moet dat door een onafhankelijk arts gebeuren. Aan de instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt, kunt u vragen of zij een onafhankelijke arts voor u regelen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Als u verklaart dat u ziek bent of iets fysiek niet zou kunnen, zou de instantie die een verklaring vraagt u moeten geloven. En daarmee zou het klaar moeten zijn. Als de vragende instantie twijfelt aan uw verklaring dan moet die instantie een onafhankelijke arts aanwijzen om te beoordelen of uw verklaring klopt.

De onafhankelijke arts zal u vragen stellen, onderzoeken en vervolgens zelf een oordeel vellen. Deze onafhankelijke arts kan informatie nodig hebben van uw huisarts of eventuele specialist. Er mag alleen feitelijke informatie worden opgevraagd. Hierbij zal uw eigen huisarts geen uitspraken doen of u wel of geen recht heeft of zou moeten hebben op het een of ander. Hiernaast mag uw huisarts geen uitspraken doen of u fysiek dan wel mentaal iets niet aan zou kunnen.

KNMG weigeringsbriefje

Wat kunt u wel doen als een instantie om een medische verklaring vraagt?

  1. Vraag aan de instantie of het voldoende is als u zelf een formulier invult met gegevens over uw gezondheid.
  2. Vraag aan de instantie of zij een onafhankelijke arts voor u regelen

Kijk voor meer informatie op:

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundigeverklaring