Huisbezoek

Wanneer het om gezondheidsredenen niet mogelijk is om de praktijk te bezoeken, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken (zg visite).

De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Zo nodig zal de huisarts eerst telefonisch contact met u opnemen voordat er een visite wordt gereden.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Vraag uw huisbezoek bij voorkeur vóór 10:00 uur aan. De bezoeken vinden meestal plaats tussen 11.30 uur en 14.00 uur of aan het einde van de dag.

Voor een vervoersprobleem kan de huisarts geen huisbezoek afleggen.