Taken van assistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u naar de praktijk belt.

Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

Om ervoor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, zal de assistente naar de reden van de afspraak vragen en eventueel aanvullende vragen stellen. De assistente doet dit in opdracht van de huisartsen. Ze is hiertoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de urgentie van uw klachten. De assistente is net als de huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aansluiten 30 min. bloeddrukmeter
 • ECG's maken
 • Enkel arm index (opsporen vaatvernauwingen)
 • aanstippen van wratten
 • wondbehandeling
 • oren uitspuiten
 • het geven van injecties
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urineonderzoek
 • suiker, CRP en Hb-controle
 • uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • zwachtelen en tapen

Maak hiervoor een afspraak.