Zijn er hulpmiddelen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen of om buitenshuis zelfstandig te kunnen verplaatsen? Of zijn er hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging?

Hierover kunt u informatie opvragen bij het WMO-loket van de gemeente (wijkteamsarnhem.nl en 088-2260000) en uw zorgverzekering.

Hulpmiddelen die u kortdurend (<26wk) nodig heeft, bijvoorbeeld tijdens revalidatie, kunt u lenen of huren via de zorgverzekeraar bij een bij hen aangesloten leverancier /organisatie bijvoorbeeld Medipoint. Volledige of gedeeltelijke vergoeding hangt af van het soort hulpmiddel, uw aanvullende polis en het eigen risico. 

Hulpmiddelen die langdurig nodig zijn worden door de zorgverzekeraar of de gemeente bekostigd. Informatie hierover kunt u opvragen bij het WMO-loket van de gemeente Arnhem (wijkteamsarnhem.nl en 088-2260000)