Spreekuur uitsluitend op afspraak

Dagelijks kunt u de praktijk telefonisch bereiken van 8.00-17.00 uur, voor het maken van een afspraak bij de huisarts, de assistente of de praktijkverpleegkundige.

Tussen 10.00 - 10.30 uur, tussen 12.30 - 14.30 uur en tussen 16.30 - 17.00 uur alleen voor spoed.

Per consult kunt u één of twee kleinere medische problemen bespreken. Heeft u meer tijd nodig dan verzoeken wij u een dubbele afspraak te maken. Om er voor te zorgen dat u op de juiste manier wordt geholpen, zal de doktersassistente naar de reden van de afspraak vragen en eventueel aanvullende vragen stellen. De assistente doet dit in opdracht van de huisartsen.

Ze is hiertoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en urgentie van uw  klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wij verzoeken u uw afspraak indien nodig van tevoren af te bellen. Als u een afspraak heeft wilt u zich dan melden aan de balie?
U kunt 24 uur per dag online een afspraak maken. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

Zijn er geen afspraken beschikbaar en heeft u een dringend probleem, neem dan contact op met de praktijk.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dan graag minimaal 24 uur van te voren annuleren bij de assistente.