LSP / Medische gegevens delen met huisartsenpost/apotheek

Uw eigen huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens. Maar moet u (met spoed) naar een andere arts, naar de apotheek of naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, dan is het belangrijk dat ook zij uw belangrijkste medische gegevens kunnen bekijken. Zo kunnen ze u snel, goed en veilig behandelen.

Het delen van uw medische gegevens door uw huisarts en apotheek met andere zorgverleners gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP), een veilig en betrouwbaar netwerk. Maar alleen als u dat goed vindt.

Uw huisarts en apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. De apotheek, poli-apotheek en de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate zijn ook aangesloten op het LSP. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan een andere arts of een apotheek uw belangrijkste medische gegevens via het LSP bekijken. Dat gebeurt alleen als het nodig is voor uw behandeling.

Er is informatie te zien over uw allergieën, medicijnen, overgevoeligheid voor medicijnen en uitslagen van laboratoriumonderzoek. Huisartsen kunnen meer zien in het LSP, bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid en over uw bezoeken aan uw huisarts in de laatste vier maanden.

Toestemming geven

Aan uw huisarts en uw apotheek geeft u apart toestemming om uw medische gegevens te delen via het LSP. U kunt toestemming geven door:

  • tegen uw huisarts en apotheek te zeggen dat u het goed vindt dat ze uw medische gegevens delen;
  • het toestemmingsformulier in te vullen en dit af te geven bij uw huisarts of apotheek;
  • door naar onderstaande website te gaan:


ikgeeftoestemming.nl

 U bepaalt zelf of u wel of geen toestemming geeft. Bespreek dit met uw huisarts of apotheek.