Een goed gesprek met uw huisarts

U heeft een afspraak bij de huisarts. Uw arts wil u graag helpen. Hiervoor heeft uw arts vaak veel informatie van u nodig. Het is fijn als u vooraf nadenkt over wat u verwacht van de huisarts.

Betere zorg begint met een goed gesprek

Uw dokter wil u graag goed helpen. Om u goed te kunnen helpen heeft de dokter veel informatie van u nodig. Welke klachten heeft u? Wat vindt u belangrijk? Bedenk al vóór uw afspraak wat u aan de dokter wilt vertellen. En wat u aan de dokter wilt vragen. Zo krijgt u een goed gesprek en kunt u samen met uw dokter beslissen wat het beste voor u is.

Op deze twee websites vindt u tips voor een goed gesprek: